Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou  vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe – Mením Moje Mesto.  Cieľom  grantového programu je podpora zlepšenia kvality […]

              Už ste sa rozhodli komu dáte svoje 2% z dane? UCHÁDZAME SA O VAŠU PRIAZEŇ. Prispejete touto cestou na nákup učebných pomôcok, IKT, […]