2018

              Už ste sa rozhodli komu dáte svoje 2% z dane? UCHÁDZAME SA O VAŠU PRIAZEŇ. Prispejete touto cestou na nákup učebných pomôcok, IKT, […]

  MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční  v dňoch 30.4.-31.5,2020. Bude prebiehať elektronickou formou prostredníctvom zasielania prihlášok […]