január 2018

  MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční  v dňoch 30.4.-31.5,2020. Bude prebiehať elektronickou formou prostredníctvom zasielania prihlášok […]