Organizácia, prevádzka  a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Zvolenská, Nitra od 15.06.2020 do konca školského roka alebo do odvolania RÚVZ  Nitra, zamerané na prevádzku a vnútorný režim a podmienky na […]