Triedy

Triedy školský rok 2020/21

Lienky         3-4 roč. deti     p.riad. Ivana Černáková, p.uč. Alena Vinceová

Mackovia     3-6roč. deti     p. uč. Dana Dubeňová, p. uč. Mgr Silvia Žigová

Motýliky       4-5 roč. deti     p. uč. Sońa  Jelenáková p.uč. Margita Vrábelová

Rybky            4-5  roč. deti    p. uč. Soňa Ackermannová, p.uč. Lívia Ďuráková

Zajkovia       4-5  roč. deti    p.uč.DajanaTrenčanská, p.uč. Alena Zajková

Slniečka       5-6 roč. deti      p.uč. Bc. Eva Zimanová, p.uč. Margita Kollerová

Včielky         5-6 roč. deti     p. uč. Mgr. Beata Zemeková, p.uč. Mgr Zuzana Mikulová